Researchyouroptions

مرحله ۱: بررسی گزینه ها

اگر قصد دارید در آمریکا درس بخوانید پیش از انجام هر کاری بنشینید و درباره گزینه های پیش رویتان تحقیق کنید تا بتوانید بهترین کالج یا دانشگاهی که مناسب نیازهایتان باشد، پیدا کنید.  سعی نکنید خود را با دانشگاه هماهنگ کنید بلکه دانشگاهی بیابید که با شرایط، اولویت ها و اهداف بلندمدت شما هماهنگ .باشد
به خاطر داشته باشید در آمریکا هیچ سیستم رتبه بندی رسمی برای کالج ها و دانشگاه ها وجود ندارد.  کالج یا دانشگاهی برای شما بهترین است که به نحو احسنت به نیازهای تحصیلی، مالی و شخصی شما پاسخ دهد
حداقل 12 تا 18 ماه قبل از شروع سال تحصیلی مورد نظرتان برای ادامه تحصیل در یکی از کالج ها یا دانشگاه های آمریکا، تحقیقات خود را آغاز نمایید 

می توانید کار خود را با پاسخگویی به این پرسش های اساسی، و مشاهده صفحات تعیین اولویت ها و آزمون ها آغازکنید

     چرا می خواهید در آمریکا تحصیل کنید؟
 کدام منطقه بیش از همه با شرایط شما مطابقت دارد؟ 
 کدام کالج ها یا دانشگاه ها بیش از همه پاسخگوی نیازهای شما خواهند بود؟
   آیا به کمک مالی نیازمندید؟ 
 تا چه زمانی برای ارائه درخواست پذیرش و درخواست دریافت کمک هزینه مهلت دارید؟
  در آمریکا می خواهید در کجا زندگی کنید؟

سطح تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، و غیره) خود را مشخص کنید تا بتوانید در زمان تحقیق اطلاعات بیشتری درباره گزینه های پیش رویتان کسب نمایید. به خاطر داشته باشید دانشگاهی که برای آن درخواست می فرستید باید مورد تایید "برنامه تبادل دانشجوی مهمان" (Student Exchange Visitor Program) باشد.  می توانید فهرست قابل جستجوی مؤسسات آموزشی مورد تایید را در بخش "تحصیل در آمریکا" (Study in the State) در وب سایت وزارت امنیت داخلی مشاهده فرمایید.

:مقاطع مختلف تحصیلی‌ در ایالت متحدهٔ آمریکا

کامیونیتی کالج
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دوره‌های زبان انگلیسی
دوره‌های کوتاه مدت
آموزش آنلاین