مرحله ۴: درخواست ویزا

applyforyourvisa.jpg

 


(Bureau of Consular Affairs)می توانید اطلاعات مربوط به انواع ویزا و سفر را در وبسایت اداره امور کنسولی

در وبسایت وزارت امنیت داخلی آمریکا مشاهده نمایید  (Study in the States) وزارت امور خارجه آمریکا، و صفحه تحصیل در آمریکا

 

ارائه می کند (J)جِی ،(M) ام ،(F)دولت آمریکا سه نوع ویزای دانشجویی مختلف با عناوین اف

 

ویزای دانشجویی "اف": برای تحصیل در کالج ها یا دانشگاه های مجاز و معتبر در آمریکا یا برای تحصیل زبان انگلیسی در مؤسسه آموزش زبان انگلیسی صادر می شود

ویزای تبادل "جِی": برای شرکت کنندگان در برنامه تبادل شامل متقاضیان تحصیل در دبیرستان و دانشگاه صادر می شود

ویزای دانشجویی "ام": برای تحصیل و شرکت در دوره های آموزشی غیرآکادمیک یا فنی و حرفه ای در آمریکا صادر می شود

قبل از آنکه بتوانید برای ویزای دانشجویی "اف"، "جِی" و "ام" درخواست دهید، نخست باید تقاضای خود را برای مؤسسه آموزش عالی مورد تایید برنامه تبادل دانشجوی مهمان، (اس ئی وی پی) ارسال دارید تا مورد قبول قرار گیرد

را رأسا برای تقاضای  (DS-2019) و دی اس- 2019 (I-20) حتی اگر مؤسسه ای مورد تایید "اس ئی وی پی" باشد و بتواند فرمهای آی-20

ویزا صادر نماید، بدون انجام روند مذکور (ارسال درخواست تحصیل در آمریکا به برنامه به "اس ئی وی پی"، این فرمها ممکن است فاقد اعتبار ملی و منطقه ای باشند.

 برای اطلاع از وضعیت اعتبار تمامی مؤسسات آموزشی آمریکا به فهرست موجود در پایگاه های اطلاعاتی وزارت آموزش و پرورش آمریکا

مراجعه کنید (Council for Higher Education Accreditation) و شورای تعیین اعتبار آموزش عالی

 

که می توانند شرکت (Bureau of Educational and Cultural Affairs)مؤسسات تعیین شده از طرف اداره امور آموزشی و فرهنگی

کنندگان را در برنامه های تبادل دانشگاهی (ویزاهای "جی") قرار دهند، باید دارای اعتبار و مجاز باشند

اعتبار مؤسسه باعث می شود رشته ها و مدارک اعطایی آن مؤسسه در دیگر مؤسسات آموزشی، کشور آمریکا و نزد کارفرمایان بین المللیبه رسمیت شناخته شود برای آگاهی بیشتر درباره عتبار مؤسسات با مشاورین "اجوکیشن یو اس ای" صحبت کنید

بعد از آنکه در یک مؤسسه آموزش عالی مورد تایید "اس ئی وی پی" پذیرفته شوید، دفتر دانشجویان بین المللی در آن مؤسسه فرم های "آی- 20" یا "دی اس- 2019" را بریتان ارسال خواهد کرد.  این فرمها را باید در زمان درخواست ویزای دانشجویی ارائه دهید.  بعد از دریافت فرمها، از این وبسایتها بازدید نمایید

  وزارت امور خارجه آمریکا - اقدامات کنسولی (بخش ویزاهای دانشجویی)

 وزارت امور خارجه آمریکا - سفارتها و کنسولگری های آمریکا

وزارت امنیت داخلی آمریکا- تحصیل در آمریکا

حتما توجه داشته باشید که مسئولیت ورود دانشجویان بین المللی، و مسئولیت وضعیت دانشجو در آمریکا پس از ورودش به کشور، به عهده دو نهاد دولتی جداگانه است.  مسئولیت رسیدگی به درخواست های ویزا و صدور ویزا برعهده وزارت امور خارجه قرار دارد.  پس از آنکه دارندگان ویزا به آمریکا رسیدند، وزارت امنیت داخلی آمریکا، سازمان مسئول برای پذیرش ورود آنان به کشور، و صدور و اجرای ضوابط مربوط به دانشجویان بین المللی است.  لطفا پیش از درخواست ویزای دانشجویی آمریکا، اطلاعات قید شده در سه منبع فوق الذکر را مطالعه فرمایید.  در این سایتها می توانید اطلاعات مفیدی درباره اشتغال، حفظ وضعیت اقامت، و دیگر موضوعات مهم و اساسی بدست آورید