communitycollege.jpg

:کالج های منطقه ای

 

دوره های آموزشی دو ساله برگزار می کنندو در پایان دوره مدرک کاردانی علوم انسانی (Community college)کالج های منطقه ای 

ارائه می نمایند(Associate of Science) (AS) یا کاردانی علوم تجربی (Associate of Arts )(AA)

  در ضمن این کالج ها مجری برنامه های آموزش فنی و حرفه ای نیز هستند و با دبیرستان ها، گروه های فعال در منطقه، و کارفرمایان آن ناحیه ارتباط نزدیکی دارند. می توانید کالج های منطقه ای بسیاری پیدا کنید که دارای محوطه های دانشگاهی متعدد در محیط شهری یا حاشیه شهری هستند، یا چند محوطه دانشگاهی کوچک در مناطق خارج شهری و کم جمعیت تر دارند

دانشجویان دوره کارشناسی که در کالج های منطقه ای درس می خوانند می توانند مدرک دانشگاهی معادل لیسانس اخذ نمایند.  از آنجایی که اخذ مدرک دانشگاهی در کالج های منطقه ای غالباً هزینه کمتری در برخواهد داشت، می تواند هزینه کلی اخذ مدرک لیسانس را کاهش دهد.  این احتمال وجود دارد که روند پذیرش نیز در این کالج ها آسانتر باشد

معمولا کالج های منطقه ای و کالج های برگزارکننده دوره های آموزشی چهارساله و دانشگاه ها بر اساس توافق نامه های ویژه به دانشجویان اجازه می دهند پس از اتمام دوره دو ساله کاردانی با مدرک معادل خود به مؤسسات آموزشی ارائه دهنده دوره های چهار ساله منتقل شوند و مدرک کارشناسی بگیرند.  بر اساس "روند 2+2" شما با دو سال حضور در کالج منطقه ای، و پس از آن دو سال تحصیل در دانشگاه می توانید مدرک کارشناسی یا لیسانس اخذ نمایید

کالج های منطقه ای در آمریکا معمولا پیشگام ارائه آموزش به دانشجویان در حوزه های پیشرو همچون فناوری زیست پزشکی، بیوتکنولوژی، روباتیک، لیزر اپتیک، فناوریهای اینترنت و کامپیوتر، و سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی هستند.  اندازه کوچک کلاسها در کالج های منطقه ای می تواند تا حدی زیادی به نفع دانشجویان بین المللی تمام شود زیرا به آنان فرصت می دهد خود را با زندگی دانشگاهی در آمریکا وفق دهند و زبان انگلیسی شان را تقویت کنند

کالج های منطقه ای خدمات پشتیبانی و برنامه های چند فرهنگی مختلفی ارائه می دهند که از میان آنها می توان به کلاسهای خصوصی رایگان، راهنمایی دانشجویان، برنامه ریزی شغلی، آموزش مهارت های مطالعه، و مشاوره اشاره کرد

اطلاعات بیشتر

        تعریف دانشجوی کالج منطقه ای

  تعیین اولویت ها

     آشنایی با شیوه تعیین اعتبار برای مدارک تحصیلی

      شیوه جستجو برای پیدا کردن کالج های منطقه ای

         کسب آمادگی برای آزمون های استاندارد