shorttermstudy.jpg

دوره کوتاه مدت

تنوع دوره های کوتاه مدت که در کل 12 ماه یا کمتر طول می کشند، در آمریکا بسیار زیاد است

علاوه بر دوره هایی که دانشگاه ها یا سازمان های دیگر برگزار می کنند، وزارت امور خارجه آمریکا نیز از طریق 

به فرد فرصت می دهد که همزمان به تدریس، مطالعه، وتحقیق بپردازد، (J-1 Visa Exchange Visitor Program)ویزای "جی" یا 

، مهارت های خاص خود را نشان دهد یا از آموزشهای شغلی بهره مند شود.

  برنامه هایی را جستجو کنید که پاسخگوی نیازهای شخصی و تخصصی شما باشند

انواع برنامه ها شامل موارد ذیل می گردد

         برنامه های تبادل فرهنگی

        تبادل های دانشگاهی

       برنامه های تبادل نیروی متخصص

        برنامه های آموزش برای مدیران سطح بالا و ارائه دهنده گواهی شرکت در برنامه

         دوره های کارآموزی

      همکار یا پژوهشگر مهمان

در آمریکا برای برنامه های کوتاه مدتی که کالج ها یا دانشگاه ها برگزار می کنند هیچ سیستم رتبه بندی رسمی وجود ندارد. بهترین انتخاب برای شما دوره کوتاه مدت کالج یا دانشگاهی است که به نحو احسنت به نیازهای تحصیلی، مالی و شخصی شما پاسخ دهد.  بهتر آن است که حداقل یک سال قبل از آغاز دوره کوتاه مدت مورد نظرتان، تحقیقات خود را شروع کنید.

اگر در حال حاضر در یکی از مؤسسات آموزش عالی مشغول تحصیل هستید، ببینید آیا دفتر آموزش بین المللی در این مؤسسه وجود دارد که مجری برنامه تبادل دانشجو یا برنامه تحصیل در خارج از کشور باشد.  اگر برنامه تبادل مورد تأیید باشد بسیاری از مؤسسات مدرک فعلی شما را می پذیرند.  اما اگر بخواهید در برنامه های دیگری شرکت کنید ممکن است لازم باشد از قبل اعتبار آن برنامه ها را به تأیید برسانید

اطلاعات بیشتر

       تعریف برنامه های کوتاه مدت

       تعیین اولویت ها

        آشنایی با شیوه تعیین اعتبار برای مدارک تحصیلی در آمریکا

     شیوه تحقیق درباره برنامه های کوتاه مدت