englishprogram.jpg

زبان انگلیسی

آمریکا محبوبترین مقصد دانشجویان بین المللی است که دوست دارند زبان انگلیسی را فرا گیرند یا این مهارت را در خود بهبود بخشند.  باید

(IEP) عوامل متعددی را در نظر بگیرید و یک دورهعوامل متعددی را در نظر بگیرید و یک دوره "فشرده آموزش زبان انگلیسی" یا

  که مناسب شرایط شماست برای خود پیدا کنید

برنامه درسی
در دوره های آموزش زبان برای دانشجویانی که هرگز زبان انگلیسی نخوانده اند درس ها در سطح مقدماتی ارائه می شود، اما دانشجویانی که خود را برای ورود به کالج یا دانشگاه آماده می کنند دروس انگلیسی در سطح پیشرفته ارائه می شود.  برنامه آموزش زبان انگلیسی بطور معمول بنحوی طراحی شده که درک شما از زبان انگلیسی و میزان کاربردتان از این زبان در هنگام خواندن، نوشتن، گوش دادن، و صحبت کردن را بهبود بخشد

بعضی از دوره های آموزش زبان منحصراً بر اهداف دانشگاهی متمرکز می شوند.  دوره های دیگر تلاش می کنند دانشجویان را برای شرکت در امتحانات آماده سازند، امتحاناتی از قبیل

 (تافل) (TOEFL)(Test of English as a Foreign Language) آزمون زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

(آیلتز) (IELTS)(International English Language Testing System)سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی

    (MELAB) (Michigan English Language Assessment Battery) آزمون ارزیابی زبان انگلیسی میشیگان  

 (پی تی ئی)(PTE) (Pearson Test of English (PTE) Academic)آزمون پیرسن برای انگلیسی دانشگاهی

 

پذیرفته شدید ممکن است دیگر (SEVP)اگر در یکی از دانشگاه ها یا کالج های مورد تایید برنامه تبادل دانشجوی مهمان (اس ئی وی پی) یا

لازم نباشد یک دوره "فشرده آموزش زبان انگلیسی" برای خود پیدا کنید

زیرا در این صورت، مؤسسه آموزشی میزبان (از طریق یک آزمون استاندارد که در بالا قید شد، یا از طریق شیوه ارزیابی زبان انگلیسی مخصوص به  خود آن مؤسسه) به ارزیابی مهارت انگلیسی شما می پردازد و اگر لازم باشد قبل از شروع برنامه آموزشی، برایتان کلاس زبان انگلیسی برگزار می کند

 

اطلاعات بیشتر

 

     (ESL)  "تعریف دوره های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، "ئی اس ال

         تعیین اولویت ها

         آشنایی با شیوه تعیین اعتبار برای مدارک تحصیلی در آمریکا

        شیوه جستجو برای یافتن دوره آموزش زبان