عکاسی

رشته های تحصیلی » عکاسی » عکاسی

عکاسی

دانشجویان علاقمند می توانند دردانشگاهها/کالج ها، کامیونیتی کالج ها، مدارس حرفه ای/فنی، و/یا مدارس بازرگانی خصوصی آمریکا، در رشته عکاسی مدارک دانشگاهی یا گواهینامه کسب کنند. برنامه های عکاسی شامل آموزش در نورافکنی، ترکیب، نوردهی، میزان کردن، انتخاب فیلم، لنزها، فیلترها، فنون کار با دوربین، و استفاده از تجهیزات ویژه است.

هنرستان/ انستیتو یا دانشگاه

هنرستان یا انستیتو هنری مدرسه ای است که برای ارائه دوره های ویژه هنری با تمرکز بیشتر بر کاربردهای عملی مدرک دانشگاهی در هنر طراحی شده است. دانشگاه یا کالج رویکرد چند تخصصی که شامل دوره های آموزشی کلی و همچنین کار در دوره های هنری ویژه است را ترکیب می کند.

کارشناسی:دانشجویانی که در یک برنامه کارشناسی عکاسی ثبت نام کرده اند، می توانند گواهینامه یا مدرک کاردانی (AA)در رشته عکاسی، یا مدرک کارشناسی (BA)، یا کارشناسی در هنرهای زیبا (BFA)در عکاسی کسب کنند.

در حالیکه دوره کاردانی و کارشناسی در هنرهای زیبا بیشتر بر عکاسی تمرکز دارد، کارشناسی برنامه های تحصیلی کلی تری را ارائه می دهد که شامل ملزومات دوره آموزش کلی در علوم اجتماعی و علوم انسانی است. مدرک کاردانی افراد را برای ورود در مشاغل در سطح ابتدایی حرفه عکاسی، عکسبرداری الکترونیک، و صنایع ارتباطات مانند دستیار عکاس، هنرمند عکسبرداری دیجیتال، یا استودیو، تجاری، و عکاسان لوازم آماده می کند. این برنامه ها اکثراً کوتاهتر از دوره های دانشگاهی/کالج هستند، و بیشتر از دو سال طول نمی کشند. نمونه هایی از این دوره های قابل دسترسی در سطح کارشناسی عبارتند از: اصول عکاسی، نورافکنی، رنگ و طراحی، تاریخ عکاسی، دستکاری تصویر، تصویر پردازی دیجیتال، و عکاسی در استودیو.

دوره تکمیلی: دانشجویان دوره تکمیلی در رشته عکاسی می توانند مدرک کارشناسی ارشد(MA)، یا کارشناسی ارشد هنرهای زیبا(MFA)در عکاسی، یا دکترا در عکاسی (PhD)کسب کنند.  عناوین این مدارک ممکن است در هر دانشگاه و برنامه تحصیلی متفاوت باشد. اما، مدارک کارشناسی ارشد کاملاً برای افرادی در نظر گرفته شده است که می خواهند از مهارتهای عکاسی خود برای تدریس استفاده نمایند. دوره ها زمینه عمیقی در عکاسی ارائه داده، و بر آموزش علمی، پژوهشی و آموزش انتقادی تمرکز دارند. مدارک کارشناسی ارشد هنرهای زیبا(MFA)بیشتر برای افراد حرفه ای که می خواهند از مهارتهای عکاسی خود برای کسب معاش به عنوان عکاس استفاده نمایند در نظر گرفته شده است. معمولاً دانشجویان مقطع تکمیلی بین مدارکی که میزان تمرکز مختلفی در رشته عکاسی، مانند تصویر پردازی، رسانه های چاپی، ارتباطات بصری، ارتباطات نگاره ای و تعاملی، عکاسی دیجیتال، تبلیغات، طراحی نگاره ای، تهیه تصاویر چاپی، و جلوه های بصری دارند انتخاب خواهند کرد.

مشاغل در رشته عکاسی:

بر اساس کتاب راهنمای  Occupational Outlook Handbookسال 11-2010 بیش از نیمی از عکاسان در آمریکا دارای شغل آزاد هستند، که در واقع در مقایسه با اکثر مشاغل نسبت بسیار بالایی است.  تعداد زیادی از آنها استودیو دارند یا به عنوان عکاس پرتره یا رویدادهای خاص از خانه خود کار می کنند. سایر عکاسها ممکن است برای دولت، نمایندگی های تبلیغاتی، روزنامه ها، یا سازمانهای پژوهشی، علمی، یا پزشکی کار کنند.

انتخاب برنامه عکاسی

عکاسی برای اهداف مختلفی اعم از پرتره و تبلیغات استفاده می شود. لذا، اگر در نظر دارید که تحصیلات خود را در این رشته ادامه دهید، باید با سبکهای مختلفی که در هر یک از این مشاغل، و در خبرنامه های پژوهشی عکاسی و مجلات استفاده می شود آشنا شوید. مراکزEducationUSAخدمات مشاوره و مجموعه مطالب مختلفی را برای کمک به دانشجویانی که در جستجوی دانشگاه و برنامه کمک هزینه مالی هستند ارائه می دهد. برای یافتن نزدیکترین مرکز مشاوره EducationUSAبه وب سایت ذیل مراجعه نمایید. www.educationusa.info/centers.php

به علاوه جستجو برای یافتن کالج ها و دانشگاههای اعتبارگذاری شده در منطقه که  دوره های عکاسی ارائه می دهند، دانشجویان آتی، به ویژه آنهایی که در مقطع تکمیلی تحصیل می کنند، می توانند برنامه های علمی که دارای اعتبارگذاری حرفه ای هستند را شناسایی کنند. سازمانی که برای دانشگاههای هنر و طراحی اعتبارگذاری حرفه ای ارائه می دهد انجمن ملی دانشگاههای هنری و طراحی (NASAD)است. http://nasad.arts-accredit.org

کلوپها و انجمن های عکاسی

 مجلات و خبرنامه هایی که به آموزش عکاسی مرتبط هستند:  Amateur Photographer, Blind Spot, Photo Media, Shutterbug, Travel Photography, and Underwater Photography.

منابع موجود برای جستجوی چاپی و آنلاین برنامه های کارشناسی:

 

منابع موجود برای جستجوی چاپی و آنلاین برنامه های تکمیلی:

کمک هزینه های دانشجویی برای آموزش عکاسی:

 

Ask a Question! Newsletter

بایگانی

Podcasts

بایگانی