برنامه ریزی شهری

رشته های تحصیلی » برنامه ریزی شهری » برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری، مطالعه محیط ساخته شده شهر، شهرک و سایر نواحی شهری است. این رشته بسیار به مطالعات محیط، حفظ آن و برنامه ریزی کاربری اراضی مربوط می شود و اغلب در دانشکده های معماری ارائه می شود. رشته کارشناسی بر حمل و نقل، توسعه اقتصادی، مسکن، و حفظ محیط زیست تأکید می کند. می توان در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترا نیز به تحصیل برنامه ریزی شهری پرداخت، که ملزم کاربرد تجربه برای ترکیب تئوری و فنون با زمینه های عملی است. در مقطع کارشناسی ارشد این رشته، بسته به گرایش انتخابی، بطور ویژه به مطالعات اجتماعی-اقتصادی یا محیط زیست مربوط می شود. پروژه های پژوهشی متداول هستند و برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد ارائه پایان نامه معمولاً ضروری ست.

کارشناسی:دانشجویانی که دوره کارشناسی برنامه ریزی شهریرا دنبال می کنند می توانند مدرک لیسانس علوم انسانی (BA) یا علوم پایه (BS) در رشته برنامه ریزی شهری کسبکنند. هر دو مدرک علوم انسانی و علوم پایه دوره های دانشگاهی متنوعی را ارائه می دهند که شامل آموزش عمومی الزامات درسی در علوم اجتماعی و علوم انسانی برای مدرک علوم انسانی و علوم سخت یا طبیعی برای مدرک علوم پایه می شود.  نمونه ای از واحدهای درسی مقطع کارشناسی شامل درآمدی بر نظریات برنامه ریزی، کاربرد برنامه ریزی، تاریخ شهرها، توسعه جامعه، برنامه ریزی محیطی، مطالعات منطقه ای، و موضوعات اجتماعی می شود.

تحصیلات تکمیلی:دانشجویانی که دوره تحصیلات تکمیلی در رشته برنامه ریزی شهری را دنبال می کنند، موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم انسانی، کارشناسی ارشدعلوم پایه (MS)، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری (MURP)، یا دکترای تخصصی در رشته برنامه ریزی شهری می شوند.مدارک بسته به نوع موسسه و دوره دانشگاهی متغیر است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی شهری معمولاً تخصص خود را از میان گرایش هایی در رشته برنامه ریزی شهری از قبیل طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای یا شهری، سیستم های حمل و نقل، برنامه ریزی محیطی، و توسعه ی پایدار انتخاب می کنند. نمونه ای از واحدهای درسی مقطع تحصیلات تکمیلی شامل محیط و برنامه ریزی، تنوع زیستی و حفظ محیط، مدیریت جامعه، مهندسی محیط زیست، جوامع پایدار، سیاست رفاه اجتماعی، سیاست و مسئولیت صنفی محیط بین المللی می شود.

مشاغل موجود در رشته برنامه ریزی شهری:

با داشتن مدرک در رشته برنامه ریزی شهری، فرصت های حرفه ای خود را به عنوان برنامه ریز کاربری اراضی، مدیر سیستم های اطلاعات جغرافیایی، برنامه ریز حمل و نقل، نویسنده گرانت، هماهنگ کننده مسکن، برنامه ریز پارک ها، معمار، نقشه کش، و سایر مشاغل در آژانس های ملی و محلی دولتی و مشاوره های خصوصی مربوط به توسعه منطقه ای، جامعه، و اقتصادی در نظر داشته باشید.

انتخاب دوره برنامه ریزی شهری:

اگر تصمیم دارید در این رشته ادامه تحصیل دهید، باید با گرایش ها و پیشرفت های جاری دانشگاهی آشنا شوید. از نوشتجات موجود استفاده کنید و پژوهش اساتیدی که مطابق با اهداف علمی و شغلی شما است و نیز موسسات مناسب برای خود را مد نظر قرار دهید. مراکز تحصیل در آمریکا خدمات مشاوره و مجموعه متنوعی از اطلاعات را ارائه می دهد تا به دانشجویانی کمک کند که در جستجوی دانشگاه و برنامه های کمک مالی هستند. برای یافتن نزدیک ترین مرکز مشاوره تحصیل در آمریکا به وب سایتwww.educationusa.info/centers.php  مراجعه کنید.

علاوه بر جستجوی دانشکده ها و دانشگاه های معتبر ناحیه ای که دوره برنامه ریزی شهری را برگزار می کنند، دانشجویان آتیه دار بویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی، می توانند دوره های علمی با اعتبار حرفه ای را نیز شناسایی کنند. سازمان اعتبار گذاری حرفه ای برای رشته برنامه ریزی شهری "کمیته اعتبارگذاری برنامه ریزی" است

(www.planningaccreditationboard.org).

انجمن ها و سازمانهای وابسته با آموزش برنامه ریزی شهری:

نشریات علمی مربوط به آموزش برنامه ریزی شهری:

 (مجله انجمن برنامه ریزی شهری)   Journal of the American Planning Association, Centre ofUrban Planning & Environmental Management(مرکز برنامه ریزی شهری و مدیریت محیط زیست) ,Environment and Planning(برنامه ریزی و محیط زیست) ,  Biodiversity and Conservation(تنوع زیستی و حفظ منابع طبیعی)،andThe Sustainable Urban Development Reader. و ( خواننده توسعه شهری پایدار)

دوره کارشناسی، جستجوی منابع چاپی و آنلاین:

دوره تحصیلات تکمیلی، جستجوی منابع چاپی و آنلاین:

کمک هزینه های دانشجویی برای آموزشبرنامه ریزی شهری:

 

 

Ask a Question! Newsletter

بایگانی

Podcasts

بایگانی