خبرنگاری

رشته های تحصیلی » خبرنگاری » خبرنگاری

خبرنگاری

اکثر افرادی که در حرفه خبرنگاری یا ارتباطات جمعی مشغول به کار هستند مسئولیت گردآوری حقایق و مطلع کردن عموم در ارتباط با امور محلی، ایالتی، ملی یا بین المللی را به عهده دارند.  اکثرآً یک رشته اختصاصی همچون بهداشت، سیاست، تجارت، امور خارجه، ورزش، مذهب، تئاتر، آب و هوا، یا رویدادهای اجتماعی به آنها واگذار خواهد شد. با وجود اینکه دوره های خبرنگاری، رشته هایی مانند ارتباطات، تمرکزهای خبرنگاری بر محصولات نوشتاری (به عنوان مثال مقالات روزنامه) را در بر می گیرند، در حالیکه ارتباطات یک رشته گسترده ای از نشریات نوشتاری، تا پخش رادیو- تلویزیونی را تحت پوشش قرار می دهد.

کارشناسی: دانشجویانی که در رشته خبرنگاری و ارتباطات یک برنامه کارشناسی را دنبال می کنند، می توانند مدرک دانشگاهی کارشناسی (BA)، یا علوم پایه (BS)در خبرنگاری و/یا ارتباطات کسب کنند. عناوین این مدارک ممکن است در هر دانشگاه و برنامه تحصیلی متفاوت باشد. اما، مدارک کارشناسی  BAوBSهر دو برنامه های تحصیلی کاملی هستند که شامل  دوره های الزامی تحصیلات کلی در علوم اجتماعی و علوم انسانی برای مدرک BA، و علوم طبیعی برای مدرک BSمی باشند. نمونه هایی از دوره هایی که در سطح کارشناسی در دسترس هستند عبارتند از نوشتن اخبار و گزارش، ویرایش اخبار، اصول اخلاقی خبرنگاری، تفسیر و نوشتن انتقادی، نگاره سازی، وسائل ارتباط جمعی در جامعه، روانشناسی ارتباطات، و علم معانی بیان.

مقطع تکمیلی: دانشجویانی که دوره کارشناسی ارشد در خبرنگاری و ارتباطات را دنبال می کنند، می توانند مدرک کارشناسی ارشد (MA)یا علوم پایه (MS)، درجه دکترا (PhD)در خبرنگاری، ارتباطات یا ترکیبی از این دو را کسب کنند. عناوین این مدارک ممکن است در هر دانشگاه و برنامه تحصیلی متفاوت باشد.  دانشجویان مقطع تکمیلی معمولاً از میان یک رشته مدرک تحصیلی که بر زمینه خبرنگاری، همچون روابط عمومی، نشر، ویرایش، ارتباطات جمعی، فناوری و ارتباطات ، نوشتن و ارتباطات و خط مشی تمرکز دارند انتخاب می کنند. نمونه هایی از دوره هایی که در سطح کارشناسی ارشد موجود هستند عبارتند از: دنیای ارتباطات جمعی، آشنایی با تهیه ویدئو و ویرایش، نوشتن برای رسانه های الکترونیک، مشکلات حرفه ای و اصول اخلاقی، نوشتن اخبار، اصول اعلان مسائل جاری در ارتباطات جمعی، گزارش، ارتباط ویدئویی برای روابط عمومی و بازاریابی، آشنایی با ارتباطات حقوقی، کارآموزی ارتباط جمعی ، تهیه و تولید در استودیو، و داستان سرایی چند رسانه ای.

مشاغل در خبرنگاری و ارتباطات جمعی:

با داشتن مدرک دانشگاهی در خبرنگاری یا ارتباطات، می توانید فرصتهای شغلی خود را در گزارش اخبار، نویسندگی، ویرایشگری، گویندگی، و مقاله نویسی در زمینه های تبلیغاتی، بازاریابی و روابط عمومی مد نظر داشته باشید.  

انتخاب برنامه خبرنگاری و ارتباط جمعی:

اگر در نظر دارید تحصیلات خود را در این زمینه ادامه دهید، باید با گرایشهای آموزشی و تغییرات جاری آشنا شوید. از نوشتارهای به روز شده استفاده کنید واز طریق  تطبیق پژوهشهای اساتید با اهداف تحصیلی و حرفه ای تان، دانشگاههای مناسب را مد نظر قرار دهید. مراکز EducationUSAخدمات مشاوره ارائه داده و مجموعه گوناگونی از مطالب را برای کمک به دانشجویانی که در جستجوی دانشگاهها و برنامه های کمکهای مالی هستند ارائه می دهند.  برای یافتن نزدیکترین مرکز مشاوره EducationUSA، به وب سایت www.educationusa.info/centers.phpمراجعه نمایید.

به علاوه جستجوی کالج ها و دانشگاههایی که اعتبارگذاری منطقه ای دارند و در رشته خبرنگاری و ارتباط جمعی آموزش ارائه می دهند، دانشجویان آتی، به ویژه برای آموزش در سطح تکمیلی می توانند برنامه های آموزشی با اعتبارگذاری حرفه ای را تعیین نمایند. مرجع انجمن اعتبارگذاری در زمینه خبرنگاری و ارتباط جمعی،  شورای اعتبارگذاری آموزش در خبرنگاری و ارتباط جمعی است www2.ku.edu/~acejmc.

انجمن هایی که با آموزش خبرنگاری و ارتباطات جمعی وابستگی دارند:

نشریات پژوهشی مربوط به آموزش خبرنگاری و ارتباطات جمعی:

( مطالعات خبرنگرای)Journalism Studies, (مجله سه ماهه خبرنگاری و ارتباطات جمعی)Journalism and Mass Communications Quarterly, (گزارش رسانه ها برای زنان)Media Report to Women, ( ارتباطات جمعی و اجتماع)Mass Communication and Society, ( مجله تولید تمیزتر)،Journal of Cleaner Production, Columbia Journalism Review, andMedia, Culture, and Society( مروری بر خبرنگاری و رسانه ها، فرهنگ و اجتماع در کولومبیا).

منابع موجود برای جستجوی چاپی و آنلاین برنامه های کارشناسی:

منابع موجود برای جستجوی چاپی و آنلاین برنامه های تکمیلی:

کمک هزینه های دانشجویی برای آموزش خبرنگاری و/یا ارتباطات جمعی:

 

Ask a Question! Newsletter

بایگانی

Podcasts

بایگانی