رشته مهندسی مکانیک در مرکز توجه

رشته های تحصیلی » مهندسی، ترابری و فناوری ها (تکنولوژی) » رشته مهندسی مکانیک در مرکز توجه

رشته مهندسی مکانیک در مرکز توجه

گاهی اوقات این خبرنامه اطلاعاتی را در ارتباط با رشته اصلی خاصی ارائه خواهد کرد . به علت تعداد زیاد سوال دریافت شده از طریق صندوق ایمیل EducationUSAIran، که مربوط به مهندسی مکانیک است، لذا این ماه، تاکید ما بر مسیردانشجویان رشته مهندسی مکانیک در مقطع تکمیلی در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

ABET، هیئت امتیاز گذاری برای مهندسی و تکنولوژی، از برنامه های مهندسی  در ایالات متحده آمریکا میخواهد که نشان دهند که دانشجویان آنها می توانند "هم در سیستم های حرارتی و مکانیکی به صورت حرفه ای کار کنند".

با وجود اینکه شرایط فارغ التحصیلی با یکدیگر متفاوت هستند، برنامه های مهندسی مکانیک بطور معمول شامل موارد زیر است :

اکثر برنامه های مهندسی مکانیک شامل چندین نیمسال آموزش جبربوده، به علاوه معادلات جبری دیفرانسیل و نیمه دیفزانسیل، خطی و مدرن و غیره. به علاوه، برنامه تحصیلی اصلی مهندسی مکانیک ، بسیاری از دوره های مهندسی مکانیک، برنامه های تخصصی و کلاس هایی مانند رو باتیک یا علم دستگاههای خودکار، حمل و نقل و تهیه و توزیع، سرمازایی، تکنولوژی سوخت، مهندسی تکنولوژی وسائل نقلیه، بیومکانیک، ارتعاشات، خواص نور و غیره است. به منظورکمک به فراگیری، دانشجویان مهندسی مکانیک در کلاسهای آزمایشگاهی تجربی شرکت می کنند. بطور معمول، آنها همچنین جهت کسب تجربه در حل و فصل مشکلات عملی، به تکمیل پژوهش و یا برنامه های اجتماعی می پردازند.  بطور معمول، دانشجویان مهندسی مکانیک طی برنامه شان یک دوره کارآموزی می گذرانند.

جهت جستجوی دانشگاه هایی که دوره های تخصصی مهندسی مکانیک معتبر ارائه می دهند، از لینک ذیل استفاده نمایید: http://www.abet.org/accrediteac.asp ABET فقط به اولین درجه تحصیلی حرفه ای اعتبارنامه اعطا می کند، اما اعتبارگذاری از سوی آنها نشانه مثبتی ازکیفیت دوره های سطح بالا نیز می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نکات کلی مهندسی مکانیک که به زبان فارسی ارائه شده اند،  به وب سایت http://fa.wikipedia.org/wiki/مهندسی_مکانیک مراجعه کنید .

Ask a Question! Newsletter

بایگانی

Podcasts

بایگانی